فرهنگ سازمانی با رویکرد دینی
41 بازدید
ناشر: پژوهشکده تحقیقات اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی